Work for IDEAS ON.
From anywhere.

No need to move your dream job.
We hire globally. You work locally.

IT Manager

Szukamy osoby, która będzie odpowiedzialna za wyszukiwanie najlepszych rozwiązań na rynku, a następnie przy współpracy z firmami IT w sposób przemyślany wdroży te rozwiązania do każdego działu w firmie.

IT Manager

Szukamy osoby, która będzie odpowiedzialna za wyszukiwanie najlepszych rozwiązań na rynku, a następnie przy współpracy z firmami IT w sposób przemyślany wdroży te rozwiązania do każdego działu w firmie.

Know a friend who
could be interested?

Share this opportunity with him via social media:

or via e-mail: